Monday, July 6, 2015

A text in Finnish language

"Kädentaitojen tulevaisuus
Hei Kun tässä ihan toiselta pohjalta mietin elämäntapojen tulevaisuutta, niin hämmästyksekseni kädentaitojen rooli vaikutti tärkeältä tulevaisuudessa.
Tietokoneita rakennetaan insinööritaidon varassa. Ne osaavat laskea ja ainakin navigaattori myös lukea karttoja. Noiden taitojen varassa niille voidaan ohjelmoida fysiikkaa ja matematiikkaa yms koneenrakennusta, mikä tarkoittaa, että ajan myötä insinöörityöstä suurin osa siirtyy koneiden itsenäisesti tehtäväksi. Jäljelle jäävät maailman ymmärrystä ja käytännön taitoja sekä ihmisiin liittyviä taitoja vaativat koneiden kanssa tehtävät työt insinööritöistä. Eli tulevaisuus ei olisi insinööripainottainen vaan ihmiset joutuisivat pois konemaisista töistä kohti niitä tehtäviä, joissa ihmisen luonnollisesta kapasiteetista: käden taidoista, tunteista, sosiaalisuudesta, elämänviisaudesta, yhteiskunnan ymmärtämisestä, jne on eniten hyötyä. Tuollainen ihmisten vapauttaminen pois aivottomista konemaisista töistä on kai teknologian kehityksen tarkoitus, yksi niistä, vaikkei ole tähän mennessä siinä näytetty onnistuvan. Pitkällä tähtäimellä kehitys työnjakoon tietokoneiden konemaisen työn ja ihmisten ihmisille luonnollisia taitoja hyödyntävän työn välillä näyttäisi väistämättömältä luonnolliselta kehityskululta."

No comments:

Post a Comment